Onze School

Samenwerken in warmte en waardering
Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Leren gebeurt op onze school met hoofd, hart en handen. We halen de wereld binnen, maar gaan ook samen op pad om te ruiken , te proeven en te voelen van alles wat het leven waardevol maakt.

Agenda

Meldingen

Schoolkalender

ZIEKMELDINGEN:
Graag vóór aanvang van de school een afmelding. Dit kan per telefoon, u kunt hiervoor ook uw Social Schools account voor gebruiken.

 

Basisschool Jenaplanschool Adelbrecht Windekind.

Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs. Leren gebeurt op onze school met hoofd, hart en handen. We halen de wereld binnen, maar gaan ook samen op pad om te ruiken, te proeven en te voelen van alles wat het leven waardevol maakt. Jenaplanonderwijs stelt zich als belangrijkste doel dat een kind zich binnen een groep ontplooit tot kritische autonome wereldburger. Vandaar dus dat wereldoriëntatie het “hart” van ons onderwijs wordt genoemd.

Reken-, taal- en leesvaardigheden worden door de oprichter van Jenaplan, Peter Petersen, gezien als belangrijke instrumenten om op expeditie te gaan. Vandaar dat deze vakken bij ons op school in niveaugroepen als cursus en doormiddel van een methode aangeboden worden. In de stamgroep waar kinderen van verschillende leeftijden samenwerken, gaan kinderen op onderzoek naar de wortels van onze eigen cultuur, andere culturen en andere tijden. Onze thema’s zijn maatschappelijk relevant en er wordt een verband gelegd met de actualiteit. Om de wereld te begrijpen heb je algemene kennis nodig.

Maar wat we het allerbelangrijkste vinden, is dat kinderen kritisch leren denken, zich kunnen inleven in een ander, nieuwsgierig zijn naar zichzelf, andere mensen, andere culturen en andere tijden, leren relativeren en zich daardoor veiliger kunnen voelen in onze wonderlijke wereld.

Rondleidingen vinden plaats op afspraak: 

datum:              tijd:                  datum:              tijd:                datum:                 tijd:                  datum:                 tijd:

16-12-2022       11:00                13-01-2022       13:00            08-02-2022      11:00                  24-02-2022      13:00

17-03-2022       11:00                05-04-2022      11:00             21-04-2022      13:00                  19-05-2022       13:00

09-06-2022      11:00                 28-06-2022     13:00

Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar onze teamleider mevr. Schmiermann. 

erlijn.schmiermann@bs-adelbrecht.nl

Nieuws

Ouderparticipatie
Ouderparticipatie als vliegwiel voor verandering. Scholen kunnen niet zonder de inzet van ouders op allerlei terreinen zoals de ouderraad, medezeggenschap, organisatie van feesten en

Read More

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN