De leerkrachten

Er werken twaalf leerkrachten in de groepen. De meeste groepen hebben een stamgroep- en een niveau- groepsleerkracht. Wij proberen het aantal leerkrachten per groep zo klein mogelijk te houden. Het is mogelijk dat er door vervanging e.d. meer leerkrachten in een groep komen, maar wij gaan van het idee uit dat in een school waar goed op elkaar afgestemd is en een goed pedagogisch klimaat heerst, wisselingen van leerkracht, vooral voor midden- en bovenbouwers, niet meer zo bepalend zijn. Ieder kind kent de leerkrachten en weet hoe het moet handelen en wat van hem/haar verwacht wordt. Andersom geldt dat ook. In het schooljaar 2022-2023 zetten we een vakleerkracht gym in op 2 dagen per week.

Apen Giraffen Stokstaartjes Zeehonden Lieveheersbeestjes Haaien Olifanten Dolfijnen Leeuwen
Maandag Marieke Linda B Cindy Cloe Milan Tyrza Gijs Eefje Charmain
Dinsdag Tyrza Linda B Cindy Cloe Milan Linda D Gijs Eefje Charmain
Woensdag Marieke Linda B Ammarence Cloe Nina Linda D Gijs Eefje Sanne
Donderdag Marieke Bibi Ammarence Cloe Nina Linda D Gijs Eefje Sanne
Vrijdag Marieke Bibi Ammarence Cloe Tyrza Linda D Gijs Eefje Sanne

 

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN