De leerkrachten

Er werken twaalf leerkrachten in de groepen. De meeste groepen hebben een stamgroep- en een niveau- groepleerkracht. Wij proberen het aantal leerkrachten per groep zo klein mogelijk te houden. Het is mogelijk dat er door vervanging e.d. meer leerkrachten in een groep komen, maar wij gaan van het idee uit dat in een school waar goed op elkaar afgestemd is en een goed pedagogisch klimaat heerst, wisselingen van leerkracht, vooral voor midden- en bovenbouwers, niet meer zo bepalend zijn. Ieder kind kent de leerkrachten en weet hoe het moet handelen en wat van hem/haar verwacht wordt. Andersom geldt dat ook. In het schooljaar 2020-2021 zetten we een vakleerkracht gym in op 3 dagen per week.

Apen Giraffen Stokstaartjes Zeehonden Lieveheersbeestjes Haaien Olifanten Dolfijnen Leeuwen
Maandag Eline Linda B Nina Linsey Charmain Linda D Gijs Christel Erlijn
Dinsdag Eline Linda B Nina Linsey Charmain Linda D Gijs Christel Amarence
Woensdag Marieke Linda B Nina Sanne Charmain Linda D Gijs Christel Amarence
Donderdag Eline Marieke Nina Linsey Sanne Linda D Gijs Christel Amarence
Vrijdag Eline Marieke Nina Linsey Sanne Iris Gijs Christel Amarence

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool Adelbrecht
SIENN