Samenwerkers/partners

Partners in ons gebouw

Domino

De samenwerking met Domino krijgt steeds duidelijker vorm. De kinderen van 0 tot 6 jaar vinden elkaar steeds vaker op het leerplein en werken/spelen daar samen. Ook buiten zijn ze regelmatig samen te vinden. Ook komend schooljaar worden verschillende thema’s samen opgezet en wordt bekeken welke vieringen er samen georganiseerd kunnen worden. In de gezamenlijke overlegmomenten bespreken we welke praktische zaken we op elkaar af kunnen stemmen. Daarnaast bespreken we of we onze visie op samenwerking en de doorgaande lijn terugzien in de werkwijze.

In ons gebouw is de buitenschoolse opvang van Domino gevestigd. Hier worden kinderen na schooltijd door professionele krachten opgevangen en begeleid. Bij voldoende aanmelding zal er ook opvang vóór schooltijd gerealiseerd worden. Informatie kunt u via Domino krijgen. De peutergroep Jan Klaassen van Domino is ook in ons gebouw gehuisvest. Verder kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen in het kinderdagverblijf in ons gebouw.

Carolusschool

In het kader van passend onderwijs zal het komende jaren gezocht worden naar kansen in ons gebouw om daar op innovatieve wijze vorm aan te geven. De unieke situatie van SBO, regulier primair onderwijs en kinderopvang onder één dak, moet mogelijkheden bieden om voor ieder kind in Groesbeek een passende plek te bieden. Op onderwijskundig gebied zal bekeken worden hoe wij gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Dit betekent dat alle partijen met elkaar in overleg gaan en hun kennis delen.

Als Jenaplanschool staat wereldoriëntatie in de kern van ons onderwijs

Wij zijn als school steeds in ontwikkeling.

Het komende schooljaar gaan wij op zoek naar manieren om nog beter te kunnen differentiëren en daarmee beter inclusief onderwijs te kunnen bieden. Wij zijn op zoek naar een verregaande samenwerking binnen ons gebouw met sbo Carolus en kinderopvangorganisatie Domino. Verder onderzoeken wij hoe I.C.T. ons kan helpen om onze doelen te bereiken.

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Het bestuur

De school staat onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. De Stichting beheert acht scholen voor het basisonderwijs.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN