Samenwerkers/partners

Partners in ons gebouw

Kindcentrum Domino

In ons gebouw is de opvang van Kindercentrum Domino gevestigd. Hier worden kinderen van 0 tot 12 jaar door pedagogisch medewerkers opgevangen en begeleid. Er is Voorschoolse opvang, Naschoolse opvang,een Peutergroep en een Kinderdagverblijf groep.

Informatie kunt u opvragen via Domino; email info@kindercentrum-domino.nl of bij de school.

Carolusschool

In het kader van passend onderwijs zal het komende jaren gezocht worden naar kansen in ons gebouw om daar op innovatieve wijze vorm aan te geven. De unieke situatie van SBO, regulier primair onderwijs en kinderopvang onder één dak, moet mogelijkheden bieden om voor ieder kind in Groesbeek een passende plek te bieden. Op onderwijskundig gebied zal bekeken worden hoe wij gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Dit betekent dat alle partijen met elkaar in overleg gaan en hun kennis delen.

Als Jenaplanschool staat wereldoriëntatie in de kern van ons onderwijs

Wij zijn als school steeds in ontwikkeling.

Het komende schooljaar gaan wij op zoek naar manieren om nog beter te kunnen differentiëren en daarmee beter inclusief onderwijs te kunnen bieden. Wij zijn op zoek naar een verregaande samenwerking binnen ons gebouw met sbo Carolus en kinderopvangorganisatie Domino. Verder onderzoeken wij hoe I.C.T. ons kan helpen om onze doelen te bereiken.

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Het bestuur

De school staat onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. De Stichting beheert acht scholen voor het basisonderwijs.

SPOG en de AVG privacywet:

Schoolgids AVG SPOG 23-24

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN