BSO Domino

Buitenschoolse opvang van Domino

In ons gebouw is de buitenschoolse opvang van Domino gevestigd. Hier worden kinderen na schooltijd door professionele krachten opgevangen en begeleid. Bij voldoende aanmelding zal er ook opvang vóór schooltijd gerealiseerd worden. Informatie kunt u via Domino of de school krijgen. De peutergroep Jan Klaassen van Do- mino is ook in ons gebouw gehuisvest. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend zijn de peuters bij juf Stella, juf Sonja en juf Sandra. Verder kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen in het kinderdagverblijf in ons gebouw. Daar worden zij begeleid door Sariena, Anja en Jeanine.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN