SPOG

SPOG staat voor Stichting Primair Onderwijs Groesbeek.
Onze stichting is per 1 januari 1998 ontstaan na een bestuurlijke fusie tussen een viertal schoolbesturen.
Op 1 mei 2004 zijn het voormalige bestuur van de Stichting Katholiek en Algemeen Christelijk Primair Onderwijs Groesbeek en de bestuurscommissie van de Openbare bassisschool "De Sieppe" gefuseerd.
Er is gekozen voor een nieuwe naam voor de stichting namelijk:
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek.

De stichting heeft 8 scholen voor primair onderwijs onder haar beheer met in totaal ±1650 leerlingen en ±120 personeelsleden.

Iedere school heeft een directeur of locatieleider die integraal verantwoordelijk is voor de eigen school en binnen de beleidskaders zelfstandig opereert.
De directeuren werken samen in een managementteam onder leiding van de algemeen directeur.

 
De andere scholen binnen onze stichting zijn:

Voor meer informatie over Stichting Primair Onderwijs Groesbeek of over de andere scholen binnen onze stichting kunt u terecht op de website: http://www.spog.nl

zondag 20 januari