Het team

Op onze school werken 14 leerkrachten, een vrijwillige juf, een afstemmingscoördinator, een onderwijskundig I-coach, een conciërge, een schoolvrijwilligster en een locatiedirecteur.
Enkele leerkrachten hebben bovendien een speciale taak. Wanneer u op een foto van een leerkracht klikt, dan kunt u zien welke taken de leerkracht onder zijn hoede heeft.
 
Het team schooljaar 2017-2018zondag 20 januari