Geschiedenis

Rondom het jaar 800 regeerde in deze streken de beroemde koning Karel de Grote. Hij heerste over West-Europa en leerde op latere leeftijd lezen en schrijven.Omdat hij het belang van goed onderwijs inzag, liet hij in de burchten en kloosters in zijn rijk schoolklassen inrichten. Het lesgeven aan kinderen van edelen en hovelingen werd opgedragen aan kloosterlingen. Zo ontstonden de eerste scholen.
 
Omdat Karel de Grote in zijn tijd een beroemd man was, is er ± het jaar 1230 over hem een ridderroman geschreven met als titel ‘Karel ende Elegast’.In deze roman gaat Karel, vermomd als ridder Adelbrecht, op het roofridderpad om zo te ontdekken dat er een aanslag op zijn leven wordt voorbereid. Die aanslag kan hij dan voorkomen. De schuilnaam Adelbrecht is door ons gekozen omdat het Karel de Grote was, die de eerste scholen stichtte. In 1885 schrijft Frederik van Eeden een sprookje over ‘De kleine Johannes’. Johannes woont met zijn ouders in een bosrijke omgeving in een oud huis met een grote tuin. Op een middag ontmoet Johannes in de tuin een elf. Zij zegt geboren te zijn in de bloem van een heggewinde uit de eerste stralen van de maan en de laatste stralen van de zon. Daarom heet ze Windekind en zij neemt Johannes mee op ontdekkingstocht door de natuur van het leven. Dat doet de school ook, vandaar de tweede naam Windekind.

Maar waarom nu een dubbele naam?
Ook dat is geschiedenis.

Voor 1985 bestond de basisschool nog niet. Toen spraken we over een Kleuterschool voor kinderen van 4 tot 6 jaar en een Lagere school voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze beide scholen kregen ± 1970 een eigen naam. De kleuterschool heette ‘Windekind’ en de lagere school ‘Adelbrecht’. Door een nieuwe onderwijswet werden in 1985 de Kleuter– en Lagere school samengevoegd tot basisschool en daarom heet onze school vanaf die tijd ‘Adelbrecht-Windekind’.En van die namen een mix? Dat vonden we niks!
zondag 20 januari